Welkom op de site van Gepensioneerden Vereniging KPN, GVKPN

gardener-lawn-tree
Bent u, of gaat u binnenkort met pensioen? En bent u nog geen lid van de Gepensioneerden Vereniging KPN? Word dan nu lid! Wij komen op voor uw pensioen aanspraken!

Welkom bij de GVKPN

Fijn dat u onze site heeft opgezocht. Hier vindt u alle informatie over wat wij doen en waarom we u uitnodigen om ook lid te worden.

De ontwikkelingen over de pensioenen houden we voor u bij op de pagina Nieuws

We zijn als GVKPN erg blij met de gestage groei van het ledenbestand. Het is ook belangrijk, want hoe meer leden we hebben hoe beter we gehoord worden.

De belangenbehartiging voor de gepensioneerden is en blijft erg hard nodig, ook nu de nieuwe pensioenwet in de 2e en 1e kamer is aangenomen. Er breekt dan weer een nieuwe fase aan en wel de verdere uitwerking van de inrichting ervan bij ons eigen Pensioenfonds. We zijn daarover in goed overleg met de Sociale partners. 

Voor slechts € 7,50 per jaar bent u lid van de GVKPN

Wij doen dit niet alleen. De GVKPN, nu met ruim 2000 leden, is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden die met de vele aangesloten verenigingen op landelijk niveau opkomt voor de belangen van gepensioneerden. 

Wordt Lid!    

Klik op de link (hieronder)

Banster GVKPN  

Een vraag of opmerking aan het bestuur GVKPN

 (Een lid kan zo ook eigen gegevens door het bestuur laten wijzigen)    
Ga naar het contactformulier via de link 
Banster GVKPN
Indien gewenst kan een lid zelf

de eigen gegevens inzien en aanpassen 

(let op: alleen met de persoonlijke login en Wachtwoord)   
Ga naar de eigen gegevens via de link
  Banster GVKPN

Het doel van de GVKPN

 

Het doel van de vereniging is het behartigen van de pensioenbelangen van de leden die een pensioen genieten van de Stichting Pensioenfonds KPN 
(of binnen afzienbare tijd gaan genieten)
en het hiertoe verrichten van alle verdere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Om het doel te bereiken  

is onze werkwijze gericht op  

Contacten onderhouden

 • Met het stichting Pensioenfonds, KPN, de Koepel Gepensioneerden, andere groeperingen die eenzelfde doel nastreven.
 • Met onze leden.

Invloed uitoefenen

 • Het meedenken en meepraten in de groeperingen die gaan over een nieuw pensioenstelsel. De GVKPN is daartoe aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, KG. Via de KG denken en praten onze gekozen pensioenbestuurders al mee in verschillende pensioencommissies.
 • Ervoor zorgen dat de groep van ca. 35 leden die voor onze leden als klankbordgroep fungeert een paar keer per jaar overleg heeft met het bestuur en de pensioenfondsbestuurders (namens de gepensioneerden)
 • Het stimuleren dat leden of namens de leden deskundige externen zich kandidaat stellen voor het bestuur en andere organen van de Stichting Pensioenfonds KPN en hen daarbij ondersteunen. Zo kunnen we steeds tijdig kandidaten  voorstellen voor de vertegenwoordigers namens de gepensioneerden in het bestuur en andere organen van de Stichting Pensioenfonds KPN. Het Pensioenfonds waardeert de rol die het GVPKN hierbij wil hebben.

Voorzien van actuele informatie

 • Zo actief mogelijk de leden informeren over actuele ontwikkelingen over pensioenaangelegenheden via de website.
 • Het Pensioenfonds stimuleren wanneer en waar nodig, tijdig voorlichting te geven en hierbij inhoudelijk adviseren.
 • Het bevorderen van onderling contact tussen de leden en het beleggen van ledenvergaderingen.

En

 • Het voeren van actieve promotie voor de vereniging.
 • Het hanteren van de werkwijze die het meest bevorderlijk is voor het bereiken van het doel van de GVKPN; dit al of niet in samenwerking met anderen die hetzelfde doel nastreven of behulpzaam kunnen zijn.
 

 

Position Paper GVKPN 2021

Opgesteld met onze leden in de klankbordgroep, najaar 2021. 
Onze leidraad bij de actuele onderwerpen in 2022.

 

Vanuit het uitgangspunt: “Evenwichtige belangenbehartiging voor alle deelnemers”, hebben o.m. de volgende punten onze aandacht:

 • Evenwichtige vermogensherverdeling waarbij recht gedaan wordt aan de opgelopen indexatieachterstand in de laatste jaren.
 • Evenwichtige vermogensherverdeling waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat in de afgelopen jaren sprake was van een niet- kostendekkende premie.
 • Bij de vermogensverdeling er ook voor zorgen dat er sprake is van een evenwichtige verdeling tussen de (jong en oud-) actieven en gepensioneerden.
 • Nastreven van een indexatiemogelijkheid in de komende overgangsjaren, waardoor de opgelopen achterstand niet verder wordt vergroot, door b.v. – indien mogelijk – voorlopig de projectierendementsregel toe te passen. 
 • Duidelijke regels over de buffervorming bij de (eventueel) verplichte solidariteitsvorming en onnodige buffers voorkomen. Doel, vulling, toepasselijkheid, geldigheid en levensduur moeten helder Daarnaast mag de initiële vulling niet eenzijdig ten nadele zijn van de gepensioneerden.
 • Aandacht voor en duidelijkheid over, een goed nabestaandenpensioen. 
 • Duidelijkheid over de implicaties van de modelkeuze SPR (Solidaire Premie Regeling) of FPR (Flexibele Premie Regeling) en van de overige keuzes (w.o. wel/geen projectierendement, beschermingsrendement, keuze inrichting life-cycles).

Bij het behartigen van de belangen van onze doelgroep willen we daarnaast nadrukkelijk uitspreken dat ons belang niet ten koste moet gaan van de belangen van de andere doelgroepen, maar dat er evenwicht moet zijn die tot uitdrukking moet komen in de keuze van het toekomstig gekozen model en de verdere keuzes die hierbij moeten worden gemaakt.

Voorts zal een goede, tijdige, heldere en transparante communicatie naar onze achterban een zeer belangrijk aandachtsgebied zijn.