Welkom op de site van Gepensioneerden Vereniging KPN, GVKPN

gardener-lawn-tree
Bent u, of gaat u binnenkort met pensioen? En bent u nog geen lid van de Gepensioneerden Vereniging KPN? Word dan nu lid! Wij komen op voor uw pensioen aanspraken!

Voor slechts € 7,50 per jaar bent u lid van de GVKPN

Er gaat veel veranderen voor ons als gepensioneerden door het Pensioenakkoord, dat in juli 2019 is gesloten door de sociale partners en de minister van Sociale Zaken.

Met uw lidmaatschap helpt u om met ons een grotere vuist te maken zodat wij gezamenlijk kunnen vechten voor onze pensioen aanspraken.

Wij doen dit niet alleen. De GVKPN, nu met ruim 2000 leden, is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden die met de vele aangesloten verenigingen op landelijk niveau opkomt voor de belangen van gepensioneerden. 

Op de pagina’s van deze website kunt u lezen wat wij voor u doen en hoe onze werkwijze is. Op de pagina Nieuws vindt u onze berichten.  Informatie voor onze leden op de pagina login.

Het doel van de GVKPN

 

Het doel van de vereniging is het behartigen van de pensioenbelangen van de leden die een pensioen genieten van de Stichting Pensioenfonds KPN 
(of binnen afzienbare tijd gaan genieten)
en het hiertoe verrichten van alle verdere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Om het doel te bereiken  

is onze werkwijze gericht op  

Contacten onderhouden

 • Met het stichting Pensioenfonds, KPN, de Koepel Gepensioneerden, andere groeperingen die eenzelfde doel nastreven.
 • Met onze leden.

Invloed uitoefenen

 • Het meedenken en meepraten in de groeperingen die gaan over een nieuw pensioenstelsel. De GVKPN is daartoe aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, KG. Via de KG denken en praten onze gekozen pensioenbestuurders al mee in verschillende pensioencommissies.
 • Ervoor zorgen dat de groep van ca. 35 leden die voor onze leden als klankbordgroep fungeert een paar keer per jaar overleg heeft met het bestuur en de pensioenfondsbestuurders (namens de gepensioneerden)
 • Het stimuleren dat leden of namens de leden deskundige externen zich kandidaat stellen voor het bestuur en andere organen van de Stichting Pensioenfonds KPN en hen daarbij ondersteunen. Zo kunnen we steeds tijdig kandidaten  voorstellen voor de vertegenwoordigers namens de gepensioneerden in het bestuur en andere organen van de Stichting Pensioenfonds KPN. Het Pensioenfonds waardeert de rol die het GVPKN hierbij wil hebben.

Voorzien van actuele informatie

 • Zo actief mogelijk de leden informeren over actuele ontwikkelingen over pensioenaangelegenheden via de website.
 • Het Pensioenfonds stimuleren wanneer en waar nodig, tijdig voorlichting te geven en hierbij inhoudelijk adviseren.
 • Het bevorderen van onderling contact tussen de leden en het beleggen van ledenvergaderingen.

En

  • Het voeren van actieve promotie voor de vereniging.
  • Het hanteren van de werkwijze die het meest bevorderlijk is voor het bereiken van het doel van de GVKPN; dit al of niet in samenwerking met anderen die hetzelfde doel nastreven of behulpzaam kunnen zijn.
Voor vragen, opmerkingen en/of meer informatie vult u onderstaand contactformulier in.