Hoofddoel van de GVKPN is dan ook: Het behartigen van de belangen van een ieder die een pensioen of uitkering van het pensioenfonds KPN ontvangt, of binnen afzienbare tijd gaat ontvangen. GVKPN is daartoe aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden
Welkom!
Gepensioneerden Vereniging KPN, GVKPN
Welkom
De GVKPN is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 71914714
De GVKPN streeft de volgende 4 concrete punten na: In de eerste plaats meedenken en meepraten in de groeperingen die gaan over een nieuw pensioenstelsel. We hebben ons als vereniging daartoe aangesloten bij de KG, Koepel Gepensioneerden. Via de KG praten onze gekozen pensioenbestuurders al mee in verschillende pensioencommissies. In de tweede plaats ervoor zorgen dat er een groep leden is die een paar keer per jaar als klankbord fungeert voor de door ons gepensioneerden, gekozen pensioenbestuurders. Dat klankbord is er en een 35-tal leden neemt daarin reeds deel.   In de derde plaats willen we actief zijn in het straks kunnen aanleveren van nieuwe vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan en als te kiezen pensioenbestuurders. Immers zij zijn degenen die namens u in het pensioenbestuur zitting hebben. Ons pensioenfonds stemt van harte met deze ontwikkeling in. Zij zien die kweekvijverfunctie helemaal zitten.   In de vierde plaats zetten we ons actief in om de leden zo goed mogelijk via onze website van de actuele ontwikkelingen op de hoogte te houden en het pensioenfonds te stimuleren om tijdig de nodige voorlichting te geven dan wel bijeenkomsten te houden.