Welkom op de site van Gepensioneerden Vereniging KPN, GVKPN

gardener-lawn-tree
Bent u, of gaat u binnenkort met pensioen,dan wel heeft u pensieoaanspraken opgebouwd? En bent u nog geen lid van de Gepensioneerden Vereniging KPN? Word dan nu lid! Wij komen op voor uw pensioen.

Fijn dat u onze site heeft opgezocht. Hier vindt u alle informatie over wat wij doen.

 

De belangenbehartiging voor de gepensioneerden en voor eenieder die pensioenaanspraken heeft opgebouwd is en blijft hard nodig, zeker nu de nieuwe pensioenwet in de 2e en 1e kamer is aangenomen. Er breekt een nieuwe fase aan en wel de verdere uitwerking van de inrichting hiervan bij ons eigen Pensioenfonds. Als GVKPN zijn wij daarover in goed overleg met de Sociale Partners van KPN en het Pensioenfonds. 

Wij doen dit niet alleen. GVKPN met ruim 2000 leden, is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, die met de vele aangesloten verenigingen op landelijk niveau opkomt voor de belangen van gepensioneerden. 

Bent u, of gaat u binnenkort met pensioen, dan wel heeft u pensioenaanspraken opgebouwd? En bent u nog geen lid of aspirant-lid van GVKPN? Voor slechts € 7,50 c.q. €5,- per jaar kunt u lid c.q. aspirant-lid van GVKPN worden. Klik op de link voor het inschrijfformulier.

Klik op de link voor het inschrijfformulier Banster GVKPN  

Doel van GVKPN

Het doel van GVKPN is het behartigen van de belangen van eenieder, die een pensioen of uitkering van de Stichting Pensioenfonds KPN ontvangt, of binnen afzienbare tijd gaat ontvangen dan wel aanspraken heeft opgebouwd.

Onze werkwijze

  • Contacten onderhouden met o.a. Stichting Pensioenfonds KPN, Koepel Gepensioneerden, andere groeperingen, die hetzelfde doel nastreven en met onze leden.
  • Invloed uitoefenen door het meedenken en meepraten in groeperingen, die gaan over het nieuwe pensioenstelsel. GVKPN is daartoe aangesloten bij Koepel Gepensioneerden en praten onze gekozen pensioenbestuurders al mee in verschillende pensioencommissies.
  • Ervoor zorgen dat er een groep leden (circa 35) is, die een paar keer per jaar als klankbordgroep fungeert voor de door ons gepensioneerden, gekozen pensioenbestuurders en voor het bestuur van GVKPN.
  • Zo actief mogelijk de leden informeren over actuele ontwikkelingen rond pensioenaangelegenheden via nieuwsbrieven en beantwoorden van vragen.