Gepensioneerden Vereniging KPN, GVKPN
Statuten & reglementen
De GVKPN is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 71914714
De Statuten van de vereniging kunt u hier openen.
Het Huishoudelijk reglement kunt u hier openen. Het Privacy reglement kunt u hier openen. Het rooster van aftreden bestuursleden kunt u hier openen.